Comité administratif

Gérard Bethke (LLJ)

 President

Mike Zawidzki (LAM)

Vizepresident

Ralf Haentges (LTETT)

Sekretär

Jean-Paul Bock (LAML)

Keessjee

Francis Hengen (LTE)

Éierepresident

Delegéiert vun de Lycéeën

Nico Schmit

LN

Romain Weiler

LCD

Martine Dahm

EHTL

Roger Kayser

LTJB

Serge Peiffer

LTC

Romain Braun

LTMA

Guy Bastin

LAM

Jérôme Betti

LTB

Steve Dechmann

LJBM

Stephan Scharping

LGK

Jean-Marie Schreurs

LGK

Marcio Rodrigues

LBV

 

Gérard Koeune

LTA


Association des Maîtres
d'Enseignement Technique a.s.b.l.                                      affilié à la 

Impressum


Coming up

Generalversammlung gett oofgehaalen

den 27. November um 19h30

iwwer Teams